Silážování pícnin, výživa a krmení zvířat /aktuální trendy/

LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav a MALÁ, Hana., 2023 Silážování pícnin, výživa a krmení zvířat /aktuální trendy/. In Historie, současnost a budoucnost pícninářství a půdního výzkumu na Výzkumné stanici Jevíčko, VÚRV, v.v.i.. Praha Ruzyně: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., s. 18-19. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23244.pdf
Abstrakt

Přednáška je zaměřena na opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn, především sucha, do živočišné výroby. Změny klimatu mají mimo jiné i zásadní vliv na výživu a následně na užitkovost a pohodu hospodářských zvířat. Pokud se v některém roce vlivem sucha nepodaří pro zvířata zajistit krmiva v požadovaném množství a kvalitě, výrazně se to totiž projeví na zhoršení jejich pohody, zdraví i užitkovosti, potažmo i na ekonomickém výsledku.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat