Skupinové ustájení telat není bez rizika

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2019 Skupinové ustájení telat není bez rizika. In Farmářský den - výzkum praxi. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 25-28. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19213.pdf
Abstrakt

Cílem našich studií bylo vyhodnocení vlivu párového a skupinového systému ustájení na denní časový režim telat, jejich užitkovost, zdraví a welfare. Analyzovali jsme 24hodinové cykly základních denních aktivit telat ustájených buď v přístřešku ve dvou různých systémech (individuálně, párově), nebo v individuálních a skupinových boudách na jedné farmě v průběhu období mléčné výživy. Sledované kvalitativní parametry (chování, zdraví) byly vyhodnoceny pomocí neparametrických testů, kvantitativní parametry (živá hmotnost, průměrný denní přírůstek, konverze krmiva) pomocí F-testu a párového t-testu v programovém balíčku Statistica 9. Z výsledků sledování vybraných projevů chování je zřejmé, že telata ustájená ve skupině i v páru byla aktivnější v porovnání s individuálně ustájenými telaty, která naproti tomu trávila více času ležením. Z pohledu výskytu negativních projevů chování byla u párově i skupinově ustájených telat zjištěna vyšší frekvence sání ostatních jedinců, naproti tomu individuálně ustájená telata měla vyšší frekvenci olizování povrchů boxů, výběhů a věder. Mezi párovým systémem ustájení nebyl prokázán žádný statisticky významný rozdíl v živé hmotnosti, průměrných denních přírůstcích, konverzi krmiva ani ve výskytu onemocnění. Naproti tomu telata odchovávaní od 28. dne věku ve venkovních skupinových boudách dosahovala vyšší (p=0,051) průměrný denní přírůstek a vyšší konverzi krmiva (p

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat