Spolehlivost PH a GEPH

BAUER, Jiří. Spolehlivost PH a GEPH. Zemědělský týdeník příloha Moderní živočišná výroba, 2015, roč. XVIII(25), s. 12-13. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15087.pdf
Abstrakt

Text popisuje definici spolehlivosti plemenných hodnot, metodu výpočtu a vliv spolehlivosti na výši plemenné hodnoty a na průběh výběru zvířat do plemenitby. Dále jsou široce probírány spolehlivosti genomických plemenných hodnot: vliv genomického hodnocení na výši spolehlivosti (včetně uvedení příkladů), současné výsledky, a důsledky výše spolehlivosti pro genomickou selekci skotu. V závěru je uveden přehled vlastností, u kterých je v ČR rutinně vypočítávána genomická plemenná hodnota pro dojený skot.

ProjektCelostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat