Správné postupy konzervace siláží a senáží

LOUČKA, Radko., 2022 Správné postupy konzervace siláží a senáží. In Přednáška na ONLINE SYMPOZIU CORTEVA/PIONEER 2022. TV Zemědělec: Profipress, s. . ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22158.pdf
Abstrakt

Na přednášce Správné postupy konzervace siláží a senáží, která se konala dne 12. 10. 2022 v sídle Strategie TV Zemědělec v rámci online sympózia ke kukuřici, byly podrobně představeny nové metody sklizně a konzervace kukuřice. Zejména byl kladen důraz na perfektní přípravu na silážování, naskladňování píce po vrstvách, jejich důkladné udusání a následné zakrytí bez přístupu kyslíku.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat