Stále více otázek k řešení

LOUČKA, Radko. Stále více otázek k řešení. Náš chov, 2023, roč. 83(10), s. 24-26. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23120.pdf
Abstrakt

Precizní zemědělství je na nebývalém vzestupu. Protože v precizním zemědělství vše souvisí se vším, vynikajících výsledků lze dosáhnout jen komplexním přístupem. Zavádění prvků precizního zemědělství do praxe zatím brání tzv. lidský faktor, resp. dostatek kvalifikovaných osob, které budou nejen s přístroji pracovat, ale získaná data také třídit a využívat pro intenzifikaci výroby. Analýzy na spektrometrické či molekulární bázi nám dávají mnohem podrobněji než dříve nahlédnout do procesů fermentace siláží, a to jak do genetické identifikace mikroorganizmů, které se na fermentaci podílejí, tak do samotného průběhu a výsledku procesů.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat