Stavebně hygienické ukazatele objektů pro ustájení zvířat

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, LENDELOVÁ, J. a TITTL, K., 2015 Stavebně hygienické ukazatele objektů pro ustájení zvířat. In Vidiecke stavby v európskych regiónoch III. Nitra: SPU, s. 103-111. ISSN 978-80-552-1399-6
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz15127.pdf
Abstrakt

Předkládaná práce je zaměřena na analýzu významu stavebně hygienických ukazatelů objektů pro ustájení zvířat s důrazem řešení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí stájí z pohledu řešení otázek tepelné bilance a větrání ve vztahu k zabezpečení zdraví, welfare a ekonomické rentability chovu. Klíčová slova: stáje, tepelná bilance, větrání, tepelná izolace.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat