Vhodné řešení boxového lože pro dojnice -základ zdraví a produkce mléka

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a JAROLÍMKOVÁ, Alžběta. Vhodné řešení boxového lože pro dojnice -základ zdraví a produkce mléka. Náš chov, 2019, roč. 79(1), s. 52-55. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19067.pdf
Abstrakt

Předkládaná práce je zaměřena na zpracování přehledu využití jednoduchého screeningového hodnocení boxového lože dojnic jako nedílné součásti hodnocení welfare a zdravotního stavu ve formě návrhu jednoduchého systému hodnocení vybraných ukazatelů včetně interpretace zjištěných skutečností. Využití informací získaných v rámci jednoduché analýzy základních vlastností boxových loží (suchost, tvrdost), frekvence výskytu poranění a výskytu abnormálního chování dojnic přinese chovatelům cenné informace o úrovni jejich welfare a komfortu dojnic v průběhu ležení. Může se stát cenným zdrojem informací pro úpravu boxových loží, úpravu managementu nastýlání, péči o podestýlku v boxových ložích pro dojnice.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat