Vliv aditiv na kvalitu kukuřičných siláží

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, a TYROLOVÁ, Yvona. Vliv aditiv na kvalitu kukuřičných siláží. Krmivářství, 2016, roč. 20(4), s. 27-30. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16067.pdf
Abstrakt

Sucho ve vegetačním období může významně ovlivnit nejen výnos kukuřice, ale i její kvalitu. Cílem práce bylo u kukuřičných siláží s vyšším obsahem sušiny (46,7 %), neutrálně detergentní vlákniny (57,5 % v suš.) a nižším obsahem škrobu (29,5 % v suš.) stanovit vliv použití vybraných biologických a chemických silážních přípravků. Všechny silážní přípravky (biologické i chemické) přispěly ve srovnání s kontrolní siláží bez konzervantu ke snížení pH. Významně vyšší kyselost vodního výluhu, ve srovnání s kontrolou, byla naměřena u všech siláží konzervovaných chemickými přípravky a u přípravku Formasil Maize (L. buchneri a P. pentosaceus). Zatímco aerobní stabilita siláže bez konzervantu byla v průměru 107 hodin, siláž s kombinovaným hetero- a homofermentativním silážním přípravkem byla 142 hodin a s chemickým přípravkem, obsahujícím benzoát sodný, sorbát draselný a dusitan sodný více než 170 hodin.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat