Vliv chráněného metioninu na užitkovost a složky mléka dojnic

ILLEK, Josef a KUDRNA, Václav. Vliv chráněného metioninu na užitkovost a složky mléka dojnic. Krmivářství, 2008, roč. 12(5), s. 16-18. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz8197.pdf
Abstrakt

Experiment u vysokoprodukčních dojnic prokázal pozitivní efekt zkrmování chráněného metioninu na produkci mléka, koncentraci bílkovin v mléce a některé parametry vnitřního prostředí dojnic. Koncentrace tuku ovlivněna nebyla. Byl zjištěn trend ke snížení koncentrace močoviny v mléce a krvi a ke snížení ketolátek v krvi.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat