Vliv esenciálních aminokyselin na obsah kaseinu v mléce

KŘÍŽOVÁ, L., HOMOLKA, Petr, TŘINÁCTÝ, Jiří a HADROVÁ, S. Vliv esenciálních aminokyselin na obsah kaseinu v mléce. Náš chov, 2006, roč. 66(2), s. P32-P33. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz6009.pdf
Abstrakt

Práce se zabývá náhradou antibiotických stimulátorů růstu v krmivech odchovávaných selat jinými doplňkovými látkami. Adekvátní náhradou antibiotik je však celý komplex opatření vedoucích ke zlepšení zdravotního stavu chovů prasat. Náhrada antibiotik v krmné směsi jinou doplňkovou látkou je důležitou součástí těchto opatření.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat