Vliv příbuzenské plemenitby na plodnost u holštýnského skotu

HOFMANNOVÁ, Michala, PŘIBYL, Josef, KRUPA, Emil a PEŠEK, Petr. Vliv příbuzenské plemenitby na plodnost u holštýnského skotu. Náš chov, 2017, roč. 77(9), s. 18-20. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17125.pdf
Abstrakt

V této práci byla odhadována plemenná hodnota plodnosti společně pro krávy a pro jalovice se zohledněním příbuzenské plemenitby. Průměrný koeficient příbuzenské plemenitby vzrostl z původního 1 % z roku 1996 na necelých 5 % v roce 2013. Byl prokázán záporný vliv příbuzenské plemenitby na plodnost krav i jalovic. Plodnost jalovic a krav není stejná vlastnost, ale hodnoty jsou na sobě závislé. Korelace mezi jalovicemi a kravami je střední s hodnotou r = 0,56. Dědivost pro plodnost krav h2 = 0,02 s opakovatelností 6 % je vyšší než dědivost u jalovic h2 = 0,013 s opakovatelností 7 %. Oproti odhadům zavedeným v ČR je v této práci zahrnut také náhodný efekt trvalého prostředí plemenice, který byl prokázán jako významnější než genetický efekt jedince. Proměnlivost plodnosti z hlediska genetického efektu je vysvětlena z 1,3 % u jalovic a 1,99 % u krav, ale vysvětlení proměnlivosti trvalým prostředím plemenice je u jalovic z 5,67 % a u krav ze 4,09 %. Korelace mezi inbrední a neinbrední plemennou hodnotou je rovna 0,99, to znamená, že zohlednění příbuzenské plemenitby neovlivňuje plemennou hodnotu, přestože plodnost příbuzenskou plemenitbou ovlivněna je.

ProjektCelostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat