Vliv ročních výkyvů počasí na kvalitu vojtěškových siláží

LOUČKA, Radko. Vliv ročních výkyvů počasí na kvalitu vojtěškových siláží. Úroda, 2021, roč. 69(7), s. 92-95. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21064.pdf
Abstrakt

Cílem příspěvku bylo porovnat nutriční a fermentační ukazatele kvality vojtěškových siláží sklízených v letech se suchým a teplým počasím během vegetačního období 2015 až 2019 a siláží sklízených v letech 2010 až 2014, ve kterých počasí odpovídalo dlouhodobého normálu 1981 až 2010. Do hodnocení bylo zahrnuto 1266 analýz vojtěškových siláží z několika laboratoří v ČR. V sušším období ve srovnání s předchozími roky s vyšším množstvím srážek byl v silážích vyšší obsah hrubé vlákniny (HV) a vyšší pH, naopak nižší obsah popelovin, kyseliny mléčné (KM), k. octové (KO) a těkavých masných kyselin (TMK), nižší byla i kyselost vodního výluhu (KVV). V sušším období korelovalo zvýšení sušiny záporně s obsahem KO i s poměrem KM/TMK; při zvýšeném obsahu N-látek se zvýšil obsah KO; obsah netto energie laktace (NEL) měl zápornou korelaci s obsahem HV; při zvýšené KVV byl i vyšší poměr KM/TMK. V období s vyšším množstvím srážek bylo v silážích více popelovin, s jejich narůstajícím množstvím rostl i obsah N-látek a klesal obsah NEL i HV.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat