Vliv různé orientace venkovních individuálních boxů na tepelnou pohodu telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2019 Vliv různé orientace venkovních individuálních boxů na tepelnou pohodu telat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 978-80-7403-226-4
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz19193.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv různé orientace dřevěných venkovních individuálních boxů na tepelnou pohodu a užitkovost telat. Sledování se uskutečnilo u holštýnských telat v jednom chovu v průběhu 3 let. Telata byla ustájena v dřevěných venkovních individuálních boxech (VIB) s různou orientací vstupního otvoru v jednotlivých ročních obdobích. V průběhu pokusu byla zjišťována průměrná teplota a relativní vlhkost ve 24 VIB, živá hmotnost při narození a při odstavu, průměrný denní přírůstek celkem u 144 telat. Získaná data byla vyhodnocena pomocí ANOVY při opakovaných měřeních (živá hmotnost, průměrný denní přírůstek) a obecného lineárního modelu (teplota a relativní vlhkost vzduchu) v programu Statistika (StatSoft 9). Na základě dosud zjištěných výsledků, je možné konstatovat, že orientace VIB má statisticky významný vliv jak na tepelnou pohodu, tak na užitkovost telat.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat