Vliv stínění na teplotu v boxových ložích stlaných separátem

BOĎO, Š., KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana., 2015 Vliv stínění na teplotu v boxových ložích stlaných separátem. In Vidiecke stavby v európskych regiónoch III. Nitra: SPU, s. 41-43. ISSN 978-80-552-1399-6
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz15191.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv přídatného stínění na teplotu v boxových ložích stlaných separátem v letním období v produkční stáji dojnic. V letních měsících byl ve dvou konstrukčně totožných stájích (jedna opatřena dodatečným zastíněním boxů u obvodové stěny) sledovány pomocí infračervené termografie teploty v boxových ložích. Z měření a statistického zpracování naměřených hodnot vyplynulo, že dodatečného zastínění statisticky významně (P< 0,05) snižuje teplotu v boxových ložích, stlaných separátem a přispívá tak ke komfortu ustájení v letním období.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat