Vliv systému chovu prasat na riziko zavlečení viru afrického moru prasat.

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Vliv systému chovu prasat na riziko zavlečení viru afrického moru prasat.. Náš chov, 2018, roč. 78(10), s. 79-82. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18202.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na navržení zásad preventivních opatření biosecurity proti zavlečení viru Afrického moru prasat (AMP) do jednotlivých systémů chovu prasat na základě specifických cest přenosu. Základním opatřením zabraňujícím šíření viru AMP je dodržování zásad biosecurity ve všech systémech a fázích chovu prasat. Účinnost preventivních opatření závisí především na systému chovu prasat a velikosti chovu. V malochovech a ekologických chovech prasat s přístupem prasat do venkovních výběhů nebo na pastvinu jsou pouze omezené možnosti zavedení a především pak dodržování obecných zásad biosecurity. Ve velkochovech je dodržování zásad biologické bezpečnosti nedílnou součástí správné chovatelské praxe.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat