Vliv systému ustájení na denní aktivitu telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2018 Vliv systému ustájení na denní aktivitu telat. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare 2018. České Budějovice: University of South Bohemia, s. 135-147. ISSN 978-80-7394-715-6
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz18200.pdf
Abstrakt

Cílem této studie bylo vyhodnocení vlivu systému ustájení na denní časový režim telat, jejich užitkovost a zdraví na základě dlouhodobého sledování v průběhu jednoho roku. Analyzovali jsme 24hodinové cykly základních denních aktivit 40 telat – býčků v průběhu mléčné výživy ustájených ve dvou různých systémech ustájení (individuálně, skupinově) na jedné farmě. Sledované kvalitativní parametry (chování, zdraví) byly vyhodnoceny pomocí neparametrických testů, kvantitativní parametry (živá hmotnost, průměrný denní přírůstek) pomocí ANOVY při opakovaných měřeních v programovém balíčku Statistica 7. Z výsledků sledování vybraných projevů chování je zřejmé, že býčci ustájení ve venkovních skupinových boudách byly aktivnější o 6,4 % v porovnání s býčky ustájenými ve venkovních individuálních boxech, kteří naproti tomu trávili více času ležením (o 4,0 %). Býčci ustájení individuálně trávili delší čas příjmem starteru i pitím. Z pohledu výskytu negativních projevů chování byla u skupinově ustájených býčků zjištěna vyšší frekvence sání ostatních jedinců ve skupině (o 0,3 % času denně), naproti tomu u individuálně ustájených býčků byla vyšší frekvence olizování povrchů boxů, výběhů a věder (o 0,7 % času denně). Denní časový režim, tj. čas určený pro různé činnosti, může vykazovat různé odchylky nejen v závislosti na úrovni chovného prostředí, ale samozřejmě také na systému ustájení, managementu chovu a zdravotním stavu ustájených telat.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat