Vliv welfare na zdraví telat

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Vliv welfare na zdraví telat. Veterinářství, 2018, roč. 68(11), s. 797-803. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18218.pdf
Abstrakt

Předkládaná práce je zaměřena na analýzu vlivu welfare na zdraví telat v období mléčné výživy a stanovení jednoduchých screeningových ukazatelů zdraví telat. Při zjišťování vlivu welfare na zdraví telat jsme vycházeli z analýzy našich i zahraničních literárních zdrojů (PubMed). Dále jsme hodnotili vhodnost vybraných ukazatelů zdraví, které byly zjišťovány průběžně v jednom chovu v období devíti let. Do sledování bylo zahrnuto 1290 telat odchovávaných v 14 venkovních individuálních boxech a 40 individuálních kotcích pod přístřeškem v období mléčné výživy. Zdraví telat v průběhu mléčné výživy má přímý vliv jak na úroveň jejich welfare a užitkovost, tak i na jejich budoucí produkci a dlouhověkost. Ve sledovaném chovu byly stanoveny následující základní ukazatele zdraví: postoj telete, výtok z očí a nozder, konzistence výkalů a jejich barva a zápach, frekvence dechu, tepu a rektální teplota včetně stupně jejich závažnosti.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat