Vliv zvýšené hustoty ustájení na mikroklima, zdraví a růst telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina., 2023 Vliv zvýšené hustoty ustájení na mikroklima, zdraví a růst telat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2023. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 65-67. ISSN 978-80-7403-301-8
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz23191.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv zvýšené hustoty ustájení na mikroklima venkovní skupinové boudy, zdraví a růst telat v období mléčné výživy. Sledování se uskutečnilo v jednom chovu u 36 býčků umístěných do skupinových bud ve věku 31 dní, kde byly ustájeny, buď po čtyřech s ustájovací plochou na jedno tele 2,9 m2 (kontrolní skupina) nebo po pěti s ustájovací plochou na jedno tele 2,3 m2 (pokusná skupina). Výživa, napájení i nastýlání bylo u obou skupin býčků shodné. Sledované parametry mikroklima (teplota a relativní vlhkost vzduchu), zdraví (frekvence výskytu průjmových a respiračních onemocnění) a růstu telat (živá hmotnost a přírůstek hmotnosti) byly vyhodnoceny v programu TIBCO Statistika. Z výsledků vyplývá, že zvýšení hustoty ustájení telat vedlo ke zhoršení mikroklima ve venkovní skupinové boudě. Býčci ustájeni ve skupinové boudě po pěti měli nesignifikantně nižší živou hmotnost při odstavu v 60dnech (o -2,2 kg) a nižší přírůstek hmotnosti (o -0,6 kg) v porovnání s býčky ustájenými po čtyřech. Frekvence výskytu respiračních onemocnění byla nesignifikantně vyšší (o 10,0 %) u býčků ustájených ve venkovní skupinové boudě po pěti.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat