Vyhodnotenie obsahu škrobu a energie v kukuřičných silážach na Slovensku a v Čechách

RAJČÁKOVÁ, L., MLYNÁR, R., VRŠKOVÁ, M. a LOUČKA, Radko., 2013 Vyhodnotenie obsahu škrobu a energie v kukuřičných silážach na Slovensku a v Čechách. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 97-100. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13053.pdf
Abstrakt

Cílem naší studie bylo statistické vyhodnocení obsahu škrobu a obsahu energie v silážích kukuřice na Slovensku (SK) a v Čechách (ČR) v průběhu let 2010 až 2012. Zjistili jsme, že průměrné hodnoty se od sebe navzájem příliš neliší. Průměrný obsah sušiny v SK byl 349,4 a v ČR 329,7, škrobu v SK 314,3 a v ČR 325,8 g.kg-1 sušiny, respective. Průměrná koncentrace NEL byla stejná v obou zemích, a to 6,3 MJ.kg-1 sušiny. Nicméně, když byly siláže rozděleny do skupin podle obsahu škrobu, vyplynulo z toho, že pravděpodobnou příčinou nesouladu jsou nedostatky v praktických podmínkách na farmách, resp. že kukuřice na siláž nebyla sklízena v optimální vegetační fázi. Větší rezervy v době sklizně kukuřice hybridů byly zaznamenány v SK.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat