Výnosy a kvalita silážní kukuřice v nezávislém hodnocení

NEDĚLNÍK, Jan, LANG, Jaroslav, JAMBOR, Václav, LOUČKA, Radko, TŘINÁCTÝ, Jiří, KUČERA, Josef a TYROLOVÁ, Yvona. Výnosy a kvalita silážní kukuřice v nezávislém hodnocení. Úroda, 2013, roč. 61(6), s. 14-16. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13080.pdf
Abstrakt

Hlavním cílem projektu je vytvořit pro zemědělskou praxi (chovatele skotu) nezávislý systém hodnocení hybridů kukuřice určených k výrobě siláže pro výživu zvířat. V roce 2012 byly kukuřičné hybridy pěstovány v lokalitě Troubsko a Praha – Uhříněves formou přesných maloparcelových polních pokusů. Osivo hybridů kukuřice dodalo celkem deset firem. Na obou lokalitách bylo pěstováno celkem 38 hybridů určených k výrobě siláže v rozpětí FAO 230-310. Pro srovnání byly pěstovány a sledovány také dva hybridy určené k produkci zrna. Průměrný obsah sušiny řezanky kukuřice byl v Uhříněvsi 32,19 % a v Troubsku 32,85 %. Významné rozdíly mezi lokalitami byly zjištěny ve stravitelnosti NDF (60,77 % v Uhříněvsi a 50,28 % v Troubsku). Na základě těchto výsledků byla vypočítána koncentrace netto energie laktace u průměrných hodnot hybridů kukuřice (6,45 MJ/kg suš. v Uhříněvsi a 6,13 MJ/kg suš. v Troubsku).

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat