Využití polymorfismu genů mléčných bílkovin pro zlepšení kvalitativních a technologických vlastností mléka koz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití polymorfismu genů mléčných bílkovin pro zlepšení kvalitativních a technologických vlastností mléka koz. Autoři: MÁTLOVÁ, Věra a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-076-5. 2010-12-20.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10227.pdf
Abstrakt

Metodika popisuje souvislost jednotlivých variant genů ovlivňujících složení a obsah mléčného kaseinu, výskyt jednotlivých variant v populacích domácích plemen koz, a dává podrobný návod jak postupovat při odběru různých typů biologického materiálu pro laboratorní určení těchto variant analýzou DNA a možnost zjednodušení kontroly mléčné užitkovosti.

Ke stažení 10227
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat, Národní centrum pro genetické zdroje