Welfare, health and biosecurity basic stones of herd health management in dairy cattle farm

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K., 2016 Welfare, health and biosecurity basic stones of herd health management in dairy cattle farm. In XVI. Middle European Buiatric Congress Proceedings book. Hradec Králové: Prion, s. 74. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16218.pdf
Abstrakt

Animal welfare, health and biosecurity represent an important factor affecting the level of farm animal production at all stages of the livestock and the cattle health herd management. Maintaining mutual balance among animal health, environment and production should be based on fulfilling the basic needs of livestock (welfare) and the principles of biosccurity

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat