Workshop Luskoviny a jejich využití ve výživě hospodářských zvířat

HOMOLKA, Petr., 2023 Workshop Luskoviny a jejich využití ve výživě hospodářských zvířat. In Uspořádání workshopu. 2023-12-13. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz23181.pdf
Abstrakt

Workshop Luskoviny a jejich využití ve výživě hospodářských zvířat se uskutečnil dne 12. prosince 2023 ve VÚŽV, v.v.i. v Uhříněvsi. V hlavním programu byla prezentace hlavních výstupů z řešení projektu „Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu (NAZV)“. Byly prezentovány výsledky testování luskovin, amarantu a meziplodin. V programu zaznělo 5 přednášek. Z workshopu je pro účastníky zpracován sborník.

ProjektDomácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat