Základy zoohygieny chovu zvířat v zoologických zahradách

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, ŠOCH, M. a PŘIKRYL, I. Základy zoohygieny chovu zvířat v zoologických zahradách. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a ZF JU České Budějovice, 2015, 267 s. ISBN 978-80-7403-147-2
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran267
Interní odkaz15183.pdf
Abstrakt

Publikace umožňuje uživatelům vytvořit si základní představu o zvláštnostech chovu zvířat v zoologických zahradách (technologické systémy ustájení, krmení, manipulace, transport, asanace, prevence onemocnění aj.) včetně legislativy související s činností zoo. Úloha chovatele/ošetřovatele spočívá ve snaze o vytvoření takových podmínek, které by zvířatům umožňovaly přirozené projevy chování a současně naplňovaly přirozené potřeby zvířat (fyziologické, ochranné a behaviorální potřeby aj.). Dále publikace poskytuje informace zaměřené do oblasti hygieny a technologie chovu u zvířat nejčastěji chovaných v zoologických zahradách v České republice.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat