Zhodnocení efektivní velikosti populace prasat různými metodami

KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPOVÁ, Zuzana a VOSTRÝ, Luboš. Zhodnocení efektivní velikosti populace prasat různými metodami. Náš chov, 2015, roč. 75(1), s. 38-39. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15010.pdf
Abstrakt

Na základě rodokmenových údajů byly stanoveny trendy efektivních velikostí populací plemen české bílé ušlechtilé (ČBU), česká landrase (ČL), bílé otcovské (BO). Do analýz byla zařazena zvířata narozená v letech 1980-2013 se známým pohlavím. Referenční populaci tvořila zvířata narozená v letech 2011-2013. K hodnocení efektivní velikosti populací byly použity různé metody výpočtu. Efektivní velikost populací se v roce 2013, v závislosti na použité metodě, pohybovala pro plemeno ČL od 97 (Ne-AFp) do 704 (Ne-ln), pro ČBU od 72 (Ne-Coan) do 190 (Ne-Ecg) a pro plemeno BO od 35 (Ne-ln) do 103 (Ne-Ecg) jedinců. Z hlediska použitých metod se v podmínkách ČR jako nejoptimálnější jeví využití metody Ne-AFp (rozdíl zvýšení inbrídingu mezi potomky a přímými předky), a to hlavně z důvodu vyšší robustnosti metody (vzhledem k relativně nízkým rozdílům mezi jednotlivými roky), kompletnosti rodokmenů i flexibility výpočtu s ohledem na změny v populacích (změny počtu zvířat v jednotlivých generacích)

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat