Ztráty silážováním

LOUČKA, Radko. Ztráty silážováním. Krmivářství, 2014, roč. 18(2), s. 25-28. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14100.pdf
Abstrakt

Cílem konzervace je dosáhnout prodloužení trvanlivosti krmiv a vyhnout se tak jejich znehodnocování, které nastává nechtěným namnožením nežádoucích mikroorganizmů. Mikroorganizmy, které způsobují kažení čerstvé nebo již konzervované píce, obvykle nejsou samy o sobě pro zvířata patogenní, mohou však nebezpečné látky produkovat (toxiny, aminy). Výše ztrát bývá přímo úměrná kvalitě siláží. Nejlepším analyzátorem je zvíře. Snížení užitkovosti, potíže se zdravotním stavem nebo ztráty v podobě zbytků krmiva v krmném žlabu svědčí nejen o špatně sestavené krmné dávce, ale především o krmivu, které mohlo být vyprodukováno v lepší kvalitě a s nižšími ztrátami.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat