Zvíře, stáj a výživa předpoklad zdraví, reprodukce a produkce v chovech skotu

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2018 Zvíře, stáj a výživa předpoklad zdraví, reprodukce a produkce v chovech skotu. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare 2018. České Budějovice: University of South Bohemia, s. 95-110. ISSN 978-80-7394-715-6
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz18201.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo upozornit na možnosti jednoduchého screeningového hodnocení chovného prostředí s důrazem na zajištění možnosti realizace behaviorálních projevů dojnice, krmení, napájení, ležení, odpočinku, přežvykování, sociálních interakcí, pohybu, mikroklima včetně větrání, osvětlení a dojení. Samostatnou část tvoří hodnocení vybraných ukazatelů výkalů jako nedílné součásti analýzy zdravotního stavu stáda včetně interpretace zjištěných skutečností. Využití informací získaných v rámci jednoduché screeningové analýzy vybraných ukazatelů chovného prostředí přinese chovatelům cenné informace o vzájemných vztazích mezi technologickými systémy a produkčními ukazateli a jejich vlivu na zdravotní stav skotu na mléčných farmách.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat