Transfer vědomostí z resortního výzkumu do praxe

Problematika transferu vědomostí z resortního výzkumu do praxe byla hlavním tématem semináře, který se uskutečnil 15. prosince 2011 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby,v.v.i. Cílovou skupinou této akce, kterou ve spolupráci s odborníky z Uhříněvsi připravili pracovníci oddělení vzdělávání Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Praha , byli učitelé odborných předmětů na středních školách zařazených do vzdělávací základny ministerstva zemědělství.

Téměř 40 účastníků semináře seznámili pracovníci VÚŽV s činností tohoto ústavu a poskytli jim také informace o řešených výzkumných úkolech a o možném využití jejich závěrů pro praxi. Profesor Jaroslav Petr ve své přednášce zmínil problematiku produkce embryí in vitro, nové postupy konzervace biologického materiálu například s využitím sirovodíku a další perspektivní biotechnologické postupy. Ing. Stanislav Staněk hovořil o výzkumu chovného prostředí, technologií a welfare v chovu hospodářských zvířat.

Přidanou hodnotou semináře byly metodiky pro praxi a metodické listy, které si účastníci ze semináře odnesli a budou je využívat ve výuce odborných předmětů na svých školách. Se zájmem zástupců celkem 15 odborných škol, kteří se semináře v Uhříněvsi zúčastnili, se setkala exkurze na farmy účelového hospodářství VÚŽV v Královicích a Netlukách, kterou připravil a zasvěceným výkladem provázel garant celé akce Ing. Mojmír Vacek.

zdroj: Petr Hienl

http://www.asven.cz/default.asp?ch=612&typ=1&val=116145&ids=3726

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené