Seminář Aktuální problémy chovu prasat

Dne 21. února 2012 se uskutečnil v Kostelci nad Orlicí seminář pro odbornou a chovatelskou veřejnost „Aktuální problémy chovu prasat“.

Seminář pořádalo oddělení chovu prasat ve spolupráci se Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat v prostorách auly VOŠ, SOŠ a SOU v Kosteleci nad Orlicí.

Seminář se konal při příležitosti 80. narozenin doc. ing. Josefa Čeřovského, DrSc, který je uznávanou vědeckou kapacitou v oblasti reprodukce prasat, o čemž svědčí účast řady vědeckých a akademických pracovníků a také hojná účast chovatelské veřejnosti. Kromě doc. Čeřovského na semináři vystoupili i zástupci VÚŽV, v.v.i., VFU Brno, Mendlovy univerzity v Brně, ČZU v Praze, chovatelských organizací a firem, kteří panu docentovi předali ocenění a pamětní medaile za přínos v oblasti reprodukce prasat, dlouholetou spolupráci a odbornou pomoc.

Za zdárný průběh semináře patří dík pracovníkům oddělení chovu prasat, střední zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí a sponzorům Hema Malšice s.r.o., Tekro, spol. s.r.o., AGE s.r.o., Farmtec a.s., JET COMPANY, s.r.o. a De Heus a.s.

  

foto Ing. Martin Jedlička
VÚŽV v.v.i. > Nezařazené