VÚŽV,v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na pozice vedoucích oddělení

V souvislosti s ukončením funkčního období současných vedoucích oddělení, vyhlašuje vedení VÚŽV, v.v.i. výběrové řízení na tyto pozice (PhD./ nebo ekvivalent podmínkou).

Přihlášky s uvedením stručné představy o tom, jak si představujete vést oddělení ke špičkovým výsledkům (max. 1 str.), zasílejte do 27.3.2010 do 12hod.na adresu:


Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
A. Znamenáčková
personální oddělení

Přátelství 815
104 00 Praha Uhříněves

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené