Udělení certifikátu

Certifikační orgán ACM DTO CZ pro certifikaci osob udělil na základě provedeného ověření způsobilosti certifikát doc. Ing. Ivaně Knížkové, CSc. a doc. Ing. Petru Kuncovi, Ph.D. pro funkci Technik diagnostik termografie.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené