Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR o udělení akreditace

 

Dne 6.4.2011 nabylo právní moci Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR
o udělení akreditace osobě provozující uživatelské zařízení.

Podle zákona 246/1992 Sb. v platném znění v průběhu posledních cca 3 měsíců proběhla kontrola Státní veterinární správy, posuzovateli  jmenovanými ÚKOZem byla provedena kontrola vedení veškeré předepsané dokumentace za období 5 let zpět a akreditováno bylo celkem 24 zařízení.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené