Konference Význam výživy hospodářských zvířat pro kvalitu a bezpečnost živočišných produktů

U příležitosti 60. výročí založení VÚŽV pořádá  Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i. Praha Uhříněves, Ministerstvo zemědělství ČR a Vědecký výbor výživy zvířat konferenci "Význam výživy hospodářských zvířat pro kvalitu a bezpečnost živočišných produktů"

Kdy:   20. května 2011 od 9:00 hod.

Kde:     zasedací místnost v hlavní budově
Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., Přátelství 815,
Praha Uhříněves

pozvanka.pdf

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené