TECHAGRO 2010

Brněnská zemědělská, chovatelská a lesnická přehlídka patří k největším svého druhu v Evropě.

Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i. zde předváděl práci s termografickou kamerou. Infračervená termografie (IRT) je moderní, neinvazní a bezpečná metoda zobrazování teplotního profilu sledovaného objektu. Termografická metoda našla mnohá uplatnění v průmyslu (stavebnictví, energetika, vojenství atd.), ale též v humánní a veterinární medicíně či v zemědělství a dalších biologických oborech, i když zde je její použití méně časté.

O tuto tématiku se živě zajímal při své návštěvě i ministr zemědělství ing. Jakub Šebesta.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené