Gastonomický jarmark

 

Akce byla spojena s ochutnávkou produktů domácích odrůd vín a plemen hospodářských zvířat, zařazených do Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů České republiky.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené