11.6.2009 – Vyhlášení výběrového řízení (ukončené)

VÚŽV, v.v.i. připravuje Projekt do OP VaVpI, prioritní osy 2 – Regionální centra výzkumu a vývoje. Cílem Projektu je vybudování „Centra živočišných biotechnologií v Kostelci nad Orlicí“. V rámci přípravy tohoto Projektu se VÚŽV, v.v.i. rozhodl o realizaci výběrového řízení na firmu, která se na tuto problematiku zaměřuje.

Zadávací dokumentace ke stažení zde.pdf

 

Protokol o otevírání obálek s nabídkami a Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o průběhu výběrového řízení

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené