Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky

Úspěchem pro VÚŽV, v.v.i. skončil letošní ročník soutěže o Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky.
 

Vítězkou se stala Mgr. Helena Fulková, Ph.D. za vědecký článek, který popisuje novou metodu derivace ESC (embryonálních kmenových buněk) z oocytů v metafázi I. Popsaný přístup může být vodítkem pro derivaci eticky akceptovatelných lidských embryonálních kmenových buněk s výhledem na jejich využití v humánní medicíně v rámci buněčné terapie a při záchraně cenných jedinců genových zdrojů.


Cena byla předána dne 30.8.2012 na slavnostním zahájení výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích ministrem zemědělství Ing. Petrem Bendlem a  předsedou České akademie zemědělských věd Mgr. Janem Lipavským, CSc.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené