Odborný seminář

Cílem semináře, který se koná v rámci podpůrného programu 9.F.g., je seznámit účastníky s možnostmi účinného vyhledávání rezerv v odchovu telat, naučit syntetizovat praktické poznatky a přispět k úspěšnému rozhodování. Tomu bude napomáhat i praktická provozní ukázka odchovu na Účelovém hospodářství v Netlukách.

Seminář je určen především pro akreditované poradce MZe, vzhledem k limitovanému počtu účastníků. 
Pro velký zájem o tuto tématiku bude pro chovatelskou a pedagogickou veřejnost tento seminář opakován v zimních měsících roku 2009.

V rámci těchto seminářů bude všem účastníkům předána metodika autorů Doležal,O. a kol. "Zemědělský poradce ve stáji – II. telata ", která byla vytvořena v podpůrném programu 9.F.g., MZe ČR.

      

  informace na: tel: 267009685

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené