Návštěva studentů z Francie na pracovišti VÚŽV v Kosteleci nad Orlicí

Oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí dlouhodobě spolupracuje s místní Vyšší odbornou školou a střední odbornou školou zemědělskou, například při zajišťování odborných praxí studentů a vedení absolventských prací z oboru chovu prasat.  V rámci výměny studentů navštívili školu studenti z Francie a 6. října v rámci programu i naše pracoviště. Nejdříve byli seznámeni s činností celého VÚŽV a oddělení chovu prasat a poté vyslechli přednášku na téma Biotechnologie v chovu prasat. Následná praktická ukázka práce v laboratořích reprodukce a biotechnologie všechny velmi zaujala, stejně jako předvedení živých zvířat. V regionu Champagne, odkud studenti přijeli, převládá rostlinná výroba a vinařství. Pro mnohé z francouzských studentů byla návštěva v Kostelci první příležitostí k seznámení s chovem prasat.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené