Vědecká práce Ing. Pavla Kleina, Ph.D. publikovaná ve Veterinary Journal byla oceněna jako jedna z nejlepších klinických studií za rok 2008

Vědecká práce Ing. Pavla Kleina, Ph.D. z oddělení Výživy a krmení hospodářských zvířat publikovaná ve Veterinary Journal byla oceněna Americkou asociací veterinárních internistů (na zasedání ACVMA v Montrealu) jako jedna z nejlepších klinických studií za rok 2008.
Název oceněné práce: Klein P., 2008. Preventive and therapeutic efficacy of halofuginone-lactate against Cryptosporidium parvum in spontaneously infected calves: a centralized, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Veterinary  Journal, 177:429-431.
VÚŽV v.v.i. > Nezařazené