Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace) dle § 44 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na služby  zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Výstavba Centra živočišných biotechnologií – projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti. 

Zadavatel:  Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves
 
VÚŽV v.v.i. > Nezařazené