Výroba kukuřičné siláže a stanovení její výživné hodnoty

Program: zahájení v  9.00 hod.  

Nové aspekty konzervace objemných krmiv a hodnocení kukuřičné siláže
Václav Jambor, Blažena Vosynková, NutriVet, s.r.o. Pohořelice

Nové způsoby výroby kukuřičné siláže a technologie ve výživě dojnic
Joe Lauer, Wisconsin University, USA

Kvalita sušiny jako nejdůležitější faktor rozhodující o příjmu krmiv dojnicemi
Václav Kudrna, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha – Uhříněves

NIR IN LINE jako zlepšující faktor kvality TMR – presentace přenosné laboratoře AgriNIR
Alberto Barbi, Dinamica Generale, Itálie

Hygienické aspekty a výživná hodnoty fermentovaných krmiv ošetřených chemickými přípravky
Bengt Gertzell, Salinity, Švédsko

Některé výstupy našeho výzkumu silážování kukuřice
Radko Loučka, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, Praha – Uhříněves

Nákup kukuřičných siláží a dalších objemných krmiv pro bioplynové stanice většího typu
Stumpf Frank, Schmack-Biogas GmbH., Německo
Zdenek Nesňal, agriFERM s.r.o., Slušovice

Diskusní příspěvky po skončení bloku přednášek na podobné téma. Překlad zajištěn.
Ukončení zhruba do 15 hodiny

Přihláška

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené