Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, útvar fyziologie výživy a jakosti produkce, spolupořádal ve středu 6.listopadu 2013 již XII. ročník celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“.

Partnery semináře byli Česká zemědělská univerzita v Praze, Ministerstvo zemědělství, Česká akademie zemědělských věd – – odbor živočišné výroby, Český svaz chovatelů, Zemědělská společnost při ČZU.

Od roku 1991, kdy byl pořádán I. ročník semináře, je zájem účastníků o seminář stále větší, čemuž nasvědčuje letošní počet cca 100 účastníků. Seminář je pořádán ve dvouletých intervalech.

Záměrem semináře je seznámit účastníky s novými poznatky výzkumu a praxe spojené s chovem králíků v intenzivních a zájmových chovech.

Akce se účastnili přední vědečtí oborníci z českých a slovenských univerzit a výzkumných ústavů, chovatelé z intenzivních i zájmových chovů, výrobci krmných směsí a prodejci krmných doplňků. Odborný program byl rozdělen na samostatné bloky, které zahrnovaly současnost, perspektivy a praxi; dále pak zdraví, reprodukci, genetiku, welfare, plemena a tradiční chovy.

Nejobsáhlejším blokem co do počtu příspěvků byla výživa, testace a kvalita masa. Součástí semináře byla i prezentace firem se zaměřením na faremní a tradiční chovy králíků.

Příspěvky jednotlivých přednášejících jsou prezentovány ve sborníku XII. celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“, který byl vydán za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené