Rentabilita výroby mléka 2013

 

Vážení chovatelé,

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se dlouhodobě zabývá zjišťováním a vyhodnocováním nákladovosti výroby mléka v ČR, která vychází z metodiky pana profesora Ing. Z. Poděbradského, CSc. a Ing. J. Kvapilíka, DrSc.

Aktuálně probíhá šetření rentability za rok 2013, a proto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění a zaslání Vašich údajů za rok 2013 na přiloženém dotazníku, a to do pátku, 14. března 2014. Vyplněný dotazník, prosím, zašlete emailem na adresu: syrucek.jan@nullvuzv.cz.

Dotazník:   naklady mleka 2013

Výsledky tohoto šetření za rok 2013 zpracujeme jako každý rok na průměry podle stanovených kategorií a zašleme Vám je zpět také s porovnáním s ostatními účastníky výzkumu (anonymně).

Předpokladem dosažení spolehlivých výsledků jsou spolehlivá vstupní data. Proto je nutno do příslušných tabulek uvádět pouze údaje, které jsou v rámci vnitropodnikové evidence sledovány. V případě kvalifikovaného odhadu je třeba k příslušnému údaji uvést, že se o odhad jedná. Je možné ale i údaj nevyplňovat.

Veškeré dotazy směřujte prosím na níže uvedenou kontaktní osobu.

Ing. Jan Syrůček

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
tel.: +420 267 009 529
e-mail: syrucek.jan@nullvuzv.cz

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené