PŘÍBĚH POTRAVIN

V sobotu 7. června pořádají v Uhříněvsi – Netlukách  Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., šlechtitelská stanice SELGEN, a.s. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou  4. ročník úspěšné naučné stezky „Věda na polích a ve stájích –  PŘÍBĚH POTRAVIN“. 

Děti společně s rodiči budou mít možnost projít trasu se šesti stanovišti, kde se setkají s:

 • hospodářskými zvířaty – dozvědí se něco o jejich chovu
 • zemědělskými plodinami – naučnou formou zjistí vše zajímavé o pěstování obilovin a jejich dalším zpracování
 • zemědělskou mechanizací

Akce má za cíl seznámit zábavnou a hravou formou děti, ale také jejich rodiče s tím, jak vznikají potraviny, se kterými přicházejí denně do styku.

 • Zahrajete si hry a vyzkoušíte nové dovednosti
 • Poznáte původní česká plemena krav, prasat, ovcí a koz
 • Pomazlíte se s králíky, pohladíte si ovečky
 • Ukážeme vám, jak se pasou ovce ovčáckým psem, zapojíte se do her se psy
 • Dozvíte se, co je jezerní sítina, k čemu se dá také použít ječná sláma
 • Ukážeme práci s termokamerou, uvidíte neviditelné!
 • Upečeme si společně oplatky, namelete si vločky a vylisujete olej
 • Své nové poznatky si ověříte v jednoduchém testu s odměnami
 • Čeká vás báječný den plný poznání a zábavy se zvířátky, které v Praze běžně nepotkáte
 • Prožijte opět krásný den v přírodě s celou rodinou
 • Naučnou stezku Příběh potravin 2014 můžete začít na kterémkoli ze šesti připravených stanovišť (mapku najdete na webu a Facebooku)

Těšíme se na vás 7. června od 9 do 16 hodin.  VSTUP ZDARMA

POZVÁNKA

Více také na www.pribehpotravin.czwww.facebook.com/Pribehpotravin

mapka

Přidat do kalendáře

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené