Úspěch na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA

12.9.2014

Ve dnech 28.8. až 2.9.2014 jsme se účastnili národní výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích, a to ve dvou expozicích. V pavilonu D5 byla expozice plemen zahrnutých do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů hospodářských zvířat. V pavilonu T1 v expozici Výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství jsme prezentovali aplikované výsledky výzkumu.