VUZV FEST

24.11.2014

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

pořádá na ukončení projektu NAZV QI101A164
"Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií
v konvenčním a ekologickém chovu
"

Farmářský den ve Velké Chyšce

30.10.2014

Dne 29. října 2014 uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby,v.v.i., u příležitosti 30. výročí spolupráce se Zemědělským družstvem Velká Chyška, FARMÁŘSKÝ DEN - výzkum pro praxi.

11. ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding

24.10.2014

Dne 16. říjjna 2014 uspořádalo pracoviště v Kostelci nad Orlicí již 11. ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding. Již potřetí se workshop konal v penzionu Pod rozhlednou v malé obci Vrbice blízko Kostelce nad Orlicí. Workshop slouží zejména odborné a vědecké veřejnosti ke společnému setkání, předání pracovních zkušeností a navázání kontaktů a spolupráce mezi pracovníky výzkumných ústavů a univerzit z České republiky i ze zahraničí.

Farmářský den ve Velké Chyšce

24.10.2014

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Zemědělské družstvo Velká Chyška pořádli příležitosti 30. výročí spolupráce Farmářský den - VÝZKUM PRAXI - dne 29. října 2014 ve Velké Chyšce.

Inovace v chovu koní

17.10.2014

Společnost mladých agrárníků a Program rozvoje venkova pořádá vzdělávací semináře s koňskou tématikou. Dne 29. listopadu 2014 v prostorách Menedlovy univerzity v Brně chovatele velmi zajímavým tématem "Etologie v chovatelské praxi: Biologické základy chování a chovu koní"provedla  Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.

Genetické zdroje drobných zvířat

10.10.2014

Dne 9. října 2014  pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby,v.v.i. seminář "Genetické zdroje drobných zvířat".  Byly prezentovány výsledky výzkumného projektu NAZV QI101A164 "Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu"