Prioritní vzdělávací akce pro poradce zapsané v Registru poradců MZe

Vzdělávací akce pro privátní poradce v rámci vzdělávání poradců zapsaných v Registru poradců MZe pořádá Ústav zemědělské ekonomiky a informací v Praze.

Ing. Radko Loučka, CSc. a Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. lektorsky zajišťovali prioritní vzdělávací akci pro privátní poradce dne 17. 9.2014 v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené