Farmářský den ve Velké Chyšce

Farmářský den zahájil náměstek ministra Ing. Jindřich Šnejdrla, předseda zemědělského družstva Ing. František Papež a Ing. Milan Koucký, CSc. z VÚŽV,v.v.i.

Program Farmářského dne

PROBLEMATIKA ODCHOVU TELAT A JALOVIC, doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.
prezentace ke stažení zde

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA, Ing. Lenka Krpálková
prezentace ke stažení zde

NAŠE PŘÍSPĚVKY PRO EFEKTIVNÍ PRODUKCI A VYUŽITÍ KONZERVOVANÝCH KRMIV, Ing. Radko Loučka, CSc.
prezentace ke stažení zde

PŘÍPRAVKY DO SILÁŽÍ, Ing. Yvona Tyrolová
prezentace ke stažení zde

INFORMACE O ZMĚNĚ LEGISLATIVY V OBLASTI HNOJENÍ POLNÍCH PLODIN, Ing. Josef Kořínek
prezentace ke stažení zde

 

Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Milan Koucký, CSc. Ing. František Papež
     
Ing. Yvona Tyrolová Ing. Lenka Krpálková Ing. Radko Loučka, CSc.
     
Ing. Josef Kořínek doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl.ECBHM  

    

            

    

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené