VUZV FEST

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

pořádá na ukončení projektu NAZV QI101A164
"Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií
v konvenčním a ekologickém chovu
"

seminář

        PERSPEKTIVY PŘEŠTICKÉHO ČERNOSTRAKATÉHO PLEMENE PRASAT
 V PODMÍNKÁCH GLOBALIZOVANÉHO TRHU

POZVÁNKA

Přihlášky: beckova.ilona@nullvuzv.cz

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené